CHANGE Business

SAM ประเดิมครึ่งปีหลัง นำทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนเกือบ 170 รายการ

     SAM ประเดิมครึ่งปีหลัง นำทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนเกือบ 170 รายการ มูลค่ากว่า        1 พันล้าน ออกประมูล 2 รอบ พร้อมปรับลดราคาพิเศษและจับมือพันธมิตรธนาคารชั้นนำให้ “สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ”  เปิดประมูลวันที่ 19 ก.ค. และ 2 ส.ค.นี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวัน

    BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน  เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ธ.ก.ส. ร่วม สำนักงานศาลยุติธรรม ยกระดับพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

    ธ.ก.ส. ร่วม สำนักงานศาลยุติธรรม  ยกระดับพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

 

อ่านเพิ่มเติม...

วิริยะประกันภัย ร่วมมือแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แก้ไขจุดเสี่ยงลดอุบัติภัยบนท้องถนน

     วิริยะประกันภัย ร่วมมือแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม  แก้ไขจุดเสี่ยงลดอุบัติภัยบนท้องถนน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

    เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

อ่านเพิ่มเติม...