SAM ร่วมรับฟัง “สถาการณ์หนี้ ไตรมาส1/67”จากเครติดบูโร

SAM ร่วมรับฟัง “สถาการณ์หนี้ ไตรมาส1/67”จากเครติดบูโร

 

 

SAM ร่วมรับฟัง “สถาการณ์หนี้ ไตรมาส1/67”จากเครติดบูโร

 

 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์หนี้ มุมมองเครดิตบูโร ณ ไตรมาสที่ 1/2567" ณ สำนักงาน SAM ชั้น 24 อาคารซันทาวเวอร์ส บี การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก อีกทั้งทำให้ SAM ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์หนี้ของประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ