ทิพยประกันชีวิต แสดงความยินดีผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

ทิพยประกันชีวิต แสดงความยินดีผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

 

 

 

 

 

ทิพยประกันชีวิต แสดงความยินดีผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่   

 

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ (คนกลาง)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวิทัย รัตนากร (ที่ 3 จากขวา)  ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมีนายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บมจ.ทิพยประกันชีวิต และนางสาวสุกัลยา ศุภมงคล (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจ บมจ.ทิพยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่